Weg naar Zwartberg 44, 3660 Oudsbergen


  Contact : 0471/ 09.34.31 - info@dierenartslangens.be

Vaccinatie

Waartegen kan ik mijn paard vaccineren:

Influenza

Het paardeninfluenzavirus veroorzaakt een infectie van het slijmvlies van de bovenste luchtwegen en van de longen. Typische symptomen zijn hoge koorts, algemeen zwakke toestand, het niet meer willen eten en een droge hoest. Sterfte is eerder zeldzaam en treedt meestal slechts op bij bijkomende bacteriële infecties, maar de prestaties van sport- en werkpaarden kunnen gedurende vele weken verminderd zijn.

Opgelet: Voor vaccinatie van sportpaarden die deelnemen aan wedstrijden van de FEI gelden specifieke richtlijnen. Het niet volgen van deze richtlijnen kan leiden tot uitsluiting van deelname.

Rhinopneumonie

Het equine herpesvirus type 1 (EHV-1) en het EHV-4 komen verspreid voor onder de paardenpopulatie. Beide virussen vermeerderen primair in het ademhalingsstelsel. Dit kan gepaard gaan met respiratoire stoornissen (rhinopneumonie). Voornamelijk bij EHV-1 wordt de primaire vermeerdering gevolgd door een uitgebreide viremie (verspreiding van het virus via de bloedbaan). Het virus bevindt zich in de witte bloedcellen en verspreidt zich naar diverse doelwitorganen, zoals de baarmoeder en het zenuwstelsel. Dit kan leiden tot abortus, sterfte bij geboorte en/of zenuwstoornissen.

Opgelet: Voor vaccinatie van sportpaarden die deelnemen aan wedstrijden van de FEI gelden specifieke richtlijnen. Het niet volgen van deze richtlijnen kan leiden tot uitsluiting van deelname.

West-Nijlvirus

Mugjes brengen deze virale ziekte over. Vogels vormen het reservoir voor dit virus. Het virus kan vele diersoorten infecteren, in het bijzonder de mens en het paard bij dewelke ziekte kan optreden met naargelang het geval milde symptomen tot dodelijke hersen(vlies)ontsteking. Het virus kan met trekvogels in een nieuw gebied geïntroduceerd worden. Via besmette mugjes kunnen zoogdieren en de mens geïnfecteerd worden. Symptomen na infectie worden voornamelijk bij het paard gezien. Symptomen kunnen acuut of geleidelijk optreden. Klinische tekens zijn spierzwakte, incoördinatie en verlamming, die uiteindelijk kan evolueren tot een fatale ontsteking van de hersenen.

Rotavirus

Dit virus is een belangrijke oorzaak van infectieuze diarree bij het veulen. Dit virus is enorm besmettelijk en verspreid zich snel onder veulens. Het virus tast het slijmvlies van de dunne darm aan met maldigestie, malabsorptie en diarree tot gevolg. Dit kan leiden tot ernstige dehydratatie en een verstoord elektrolietenevenwicht.

Tetanus

Deze aandoening wordt gekenmerkt door een kramptoestand van de dwarsgestreepte spieren veroorzaakt door het “tetanospasmine”, een toxine gevormd door Clostridium tetani. Deze bacterie kan wonden of de navel bij pasgeboren veulens infecteren wanneer hier een zuurstofarm milieu aanwezig is. Vermeerdering beperkt zich tot de wonde. Hier wordt het tetanospasmine gevormd dat via de zenuwvezels en/of lymfe- en bloedvaten het centraal zenuwstelsel bereikt. Het toxine blokkeert vooral de remmende neuronen. Door het blokkeren van de synapsen van deze remmende neuronen ontstaan de kenmerkende spierspasmen.

Typische symptomen zijn de stijve rechtopstaande oren, de naar achter getrokken mondhoeken, spasmen t.h.v. staart en ledematen. Veelal treedt sterft op onder andere door verstikking.

Droes

Droes wordt veroorzaakt door een Streptococcus equi-bacterie. Een infectie begint met snot en koorts. Vaak gaan de bacteriën zich vermeerderen in de lymfeknopen waarna er grote abcessen in de lymfeknoop ontstaan. De meest betrokken lymfeknopen zijn de submandibulaire (onderkaak) en de keellymfeknopen. Vooral jongere dieren zijn gevoelig voor infectie. Vaccineren kon vroeger maar de verworven weerstand was vaak onvoldoende. Vaccineren tegen droes kan voorlopig niet meer. Het vaccin werd uit de handel gehaald.