Weg naar Zwartberg 44, 3660 Oudsbergen


  Contact : 0471/ 09.34.31 - info@dierenartslangens.be

Atypische Myopathie

Atypische myopathie is een zeer erge en vaak fatale spierziekte die jaarlijks optreedt bij paarden op de weide tijdens het najaar en in het voorjaar. Sterfte treedt meestal op binnen de drie dagen na het begin van de symptomen en minstens driekwart van de aangetaste dieren sterven aan deze aandoening. Dit jaar lijkt de uitbraak erger te zijn dan in de vorige jaren: waar de gevallen vroeger vooral in Wallonië aangetroffen werden, worden nu ook meerdere gevallen gemeld in Vlaanderen.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de oorzaak van deze aandoening een vergiftiging is door een stof (hypoglycine A) die aanwezig is in de zaden van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of de vederesdoorn (Acer negundo). Indien dergelijke bomen in of rond de weide staan of indien er zaden van deze bomen in de weide liggen, is het ten sterkste aangewezen om preventieve maatregelen te nemen. De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere en esdoorn-vrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden bijgevoederd worden, bijvoorbeeld via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de zaden opnemen bij het grazen.

Nauwlettende observatie van paarden op de weide blijft in deze periode van het jaar aangewezen. De vorige uitbraken stopten meestal na de eerste vorst. Momenteel lijken de temperaturen nog een tijd hoog te blijven en blijft het risico op atypische myopathie bijgevolg aanwezig.

Meer informatie over deze aandoening kan onder andere gevonden worden op deze website